Naše služby

Prečo práve ABC realitná s.r.o.?

Naša spoločnosť pôsobí predovšetkým v regióne celého Banskobystrického kraja a je oprávnená poskytovať služby spojené s predajom, kúpou, prenájmom a správou nehnuteľností. Tím zaškolených pracovníkov, ktorí našu spoločnosť zastupujú sa pravidelne vzdeláva v oblasti legislatívy súvisiacej s touto činnosťou.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI NA KĽÚČ

Zjednodušene povedané, my nájdeme kupujúceho Vašej nehnuteľnosti a Vy prídete len podpísať zmluvu k prevodu nehnuteľnosti a prepočítať si peniaze za predaj.

PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ?

Hlavná činnosť pri predaji obsahuje:

  • Spracovanie dokumentácie potrebnej k predaju
  • Pomoc pri vysporiadaní vlastníckych práv
  • Propagácia nehnuteľnosti
  • Cielené vyhľadávanie kupujúceho a využívanie vlastnej databázy
  • Právny servis pri predaji a zabezpečenie prevodu na katastrálnom úrade
  • Zabezpečenie predaja Vašej nehnuteľnosti a následne kúpa inej nehnuteľnosti pre Vás tak, aby došlo k plynulému sťahovaniu
  • Jednanie s tretími osobami : banka, exekútor, správcovia energií (elektrárne, plynárne a pod.)

 

ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ

 pri spísaní sprostredkovateľskej zmluvy o predaji (prenájme) s realitnou kanceláriou?

  • Doklad totožnosti všetkých vlastníkov, prípadne splnomocneného
  • V prípade splnomocnenia originál plnej moci
  • Doklad preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnosti

 

ODMENA REALITNEJ KANCELÁRIE:

Realitná kancelária odmenu účtuje výhradne iba pri úspešnom zrealizovaní obchodu. Štandardne sa odmena pohybuje vo výške 3-5% a úplný cenník poskytneme klientom na vyžiadanie.

HĽADÁTE NEHNUTEĽNOSŤ?

Naša realitná kancelária pre Vás vyhľadá nehnuteľnosť na základe Vašich nárokov a kritérií. V tomto prípade je odmena dohodutá individuálne, podľa náročnosti konkrétneho zadania.

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA

Je štandardný dokument, ktorým sa deklaruje oprávnenosť realitnej kancelárie sprostredkovať v rámci svojej ponuky predaj nehnuteľnosti za písomne dohodnutých podmienok s vlastníkom nehnuteľnosti.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

EXKLUZÍVNY PREDAJ

Pri tomto type predaja naša realitná kancelária výhradne zastupuje predávajúceho pri hľadaní kupujúceho, ako aj pri rokovaniach s inými realitnými kanceláriami a obchodnými partnermi, s ktorými spolupracujeme.

 

Reklamačný poriadok
Formulár na reklamáciu